• flag
 • Regler för Skoterkörning i fjällen | Storhogna Högfjällshotell & Spa

  Var får jag köra skoter på fjället?

  Det ligger ett stort ansvar på alla skoterförare att ta reda på vad det är som gäller innan man ger sig iväg.

  Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

  Vidare gäller särskilda bestämmelser i nationalparker och naturreservat, och i vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för respektive skyddat område anges om snöskoteråkning är förbjuden.

  Allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.

  Att respektera andra längs lederna oavsett om de går eller åker skidor är självklart samt att respektera djur och natur. Som skoterförare har man alltid väjningsplikt för skidåkare, hundspann och gående. Det är förbjudet att åka i uppgjorda skidspår! Visa också hänsyn till de boende och andra gäster genom att inte köra skoter mellan kl. 21:00-07:00.

  Se gärna den här filmen innan du ger sig ut på skoterturen, den förklarar väldigt bra vad man ska tänka på när man kör skoter. 

  Mer information finns hos Naturvårdsverket, Kommunen, Länsstyrelsen, Diplomerade snöskoteruthyrare samt lokala snöskoterklubbar.

  Bra sidor och mer info om skoterkörning hittar du på dessa sidor:
  Nationella Snöskoterrådet
  Terrängkörningslagen
  Fjällsäkerhet

  Följ skoterleder

  På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjäll-länen. Observera att vissa leder som har ett ledkryss endast gäller för skidåkare.

  Körning på allmän och enskild väg

  Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

  På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller "på annat tydligt sätt" (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

  Ledavgift & preparering

  Lös ledbevis eller medlemsskap när du ska ut och köra skoter. Intäkterna går oavkortat till ledunderhåll, skyltning, broar etc. Prepareringen av snöskoterlederna sköts av ideella skoterklubbar i området. De arbetar hårt på sin lediga tid för att hålla lederna i gott skick.

  Ledbevis kan du köpa på Macken i Vemdalen, hos Vemdalen Experience i Vemdalen och Björnrike samt hos Turistinformationen på Skalets Torg. 

  Läs mer på Vemdalens Snöskoterklubbs hemsida.

  Läs mer på Klövsjö Snöskoterklubbs hemsida.

  Om jag vill ta skotern och äta en lunch var kan jag göra det?

  Storhogna Högfjällshotell & Spa - Skoterparkering strax ovanför hotellet.
  Samevistet våffelstuga -  Skoterled går ända fram.
  Storhogna M -  Skoterled går ända fram till skoterparkeringen på baksidan av Storhogna M.
  Jaktstugan våffelstuga - Skoterled går ända fram.
  Vargransstugan - Skoterled går ändå fram.
  Klövsjö - Skoterleden går fram till Svartåstjärn alternativt kan du ställa dig i hörnet på ICA parkeringen.

  Det finns också ett antal allmänna raststugor på fjället som man gärna får använda om man lämnar dem i gott städat skick. Ta med dig egen ved. Stugorna finns vid bland annat Jaktstugan och Timmerkojan.