• flag
 • Om GDPR och Vår Sekretesspolicy

  Varför GDPR?
  GDPR har tagits fram för att du som gäst skall känna dig trygg kring rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter och att dina uppgifter inte används på ett felaktigt sätt.

  Vadå personuppgift?
  En personuppgift är något som kan identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

  Vem är ansvarig? 
  Storhogna Högfjällshotell & Spa har övergripande personuppgiftsansvar och tillsammans med utvald ansvarig på företaget bestämmer vi ändamålet kring inhämtning, hantering och användandet av de personuppgifter som du lämnar till oss.

  Vad gör ni med mina personuppgifter?
  Vårt bokning- och hotellsystem handhar förhållandevis stora mängder persondata. Om du inte väljer att samtycka till att följa vårt nyhetsbrev eller inte bokar på nytt med oss inom 24 månader kommer dina personuppgifter att gallras bort från vårt system.

  Det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Storhogna Högfjällshotell & Spa kommer inte att samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i bokningsmotorn och gästenkäter som kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som gäst väljer att fylla i dessa uppgifter.

  Du so gäst har alltid rätt att få en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält.

  Så fungerar det:
  Storhogna högfjällshotell & Spa behöver inte få samtycke från dig som gäst om du bokar logi, spa eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när du gör en bokning.

  Om något sker?
  Om vi skulle få ett dataintrång eller oavsiktlig förlora dina personuppgifter så kommer vår personuppgiftsansvarige dokumentera händelsen samt anmäla till Datainspektionen och till dig inom 3 arbetsdagar.

  Kan ni radera allt?
  Du har självklart rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Men glöm inte att du då missar att få ta del av alla härliga erbjudanden och nyheter.

  Så fungerar det: 
  Du har från och med den 25 maj 2018 rätt att få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

  Vad innebär det då?
  Storhogna Högfjällshotell & Spa har infört nödvändiga funktioner och vidtagit åtgärder för att dina uppgifter skall vara så skyddade som det bara går, vi har även vidtagit nya rutiner för hur länge vi lagrar kunddata och hur vi hanterar eventuella incidenter och missbruk. Det finns även möjlighet för dig att begära ut alla uppgifter som finns lagrade om dig, en sådan begäran görs direkt till [email protected]

  • Nyhetsbrev, erbjudanden och e-post – Du som valt att följa vårt nyhetsbrev kommer att få ta del av alla nyheter och erbjudanden först av alla. Storhogna Högfjällshotell & Spa har även rätt att inom 24 månader efter att du besökt oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.
  • Du kan alltid avanmäla dig från våra nyhetsutskick. Du kan också vända dig direkt till [email protected] så hjälper vi till med att ta bort dig.

  Datainspektionen har all info som du behöver veta, klicka för att läsa mer.